Screening sluchu v 5 letech

Od 1.1.2019 se provádí screeningové vyšetření sluchu u dětí v 5 letech.

Zde je k dispozici seznam pracovišť, kde se vyšetření provádí

Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením
školní docházky.
Provádí se na ORL nebo foniatrickém pracovišti v 5 letech dítěte. Nejprve
se ORL lékař (ušní, nosní, krční) nebo foniatr zeptá na předešlá onemocnění dítěte a poruchy
sluchu v rodině, následně provede vyšetření uší dítěte (odstranění ušního mazu ze zvukovodů).
Vlastní audiometrické vyšetření sluchu je nebolestivá metoda. Provádí se v audiologické
komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny defi nované výšky (frekvence) a hlasitosti (intenzity). Do záznamu vyšetření
(audiogramu) sestra zaznamenává, jak dítě slyší vyšetřované tóny. Výsledek vyšetření vyhodnotí ORL lékař nebo foniatr.
V případě zachycení poruchy sluchu zajistí ORL lékař následnou péči k odstranění poruchy
sluchu dítěte.

O vyšetření sluchu dětí v 5 letech více zde

Zdroje: https://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu