Screening sluchu v 5 letech

Od 1.1.2019 se provádí screeningové vyšetření sluchu u dětí v 5 letech.

Zde je k dispozici seznam pracovišť, kde se vyšetření provádí. Vhodné je dopředu se objednat.

Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením
školní docházky.
Provádí se na ORL nebo foniatrickém pracovišti v 5 letech dítěte. Nejprve
se ORL lékař (ušní, nosní, krční) nebo foniatr zeptá na předešlá onemocnění dítěte a poruchy
sluchu v rodině, následně provede vyšetření uší dítěte (odstranění ušního mazu ze zvukovodů).
Vlastní audiometrické vyšetření sluchu je nebolestivá metoda. Provádí se v audiologické
komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny defi nované výšky (frekvence) a hlasitosti (intenzity). Do záznamu vyšetření
(audiogramu) sestra zaznamenává, jak dítě slyší vyšetřované tóny. Výsledek vyšetření vyhodnotí ORL lékař nebo foniatr.
V případě zachycení poruchy sluchu zajistí ORL lékař následnou péči k odstranění poruchy
sluchu dítěte.

O vyšetření sluchu dětí v 5 letech více zde

Zdroje: https://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu