Preventivní prohlídka – 5 let

Screening sluchu

  • Provádí se v 5 letech v ambulanci ORL – více zde

Odběr krve u dětí s rizikem předčasné aterosklerózy

  • Naplánování odběru na hladinu cholesterolu u dětí se zvýšeným rizikem předčasné aterosklerózy (v případě, že se u člena rodiny před 55 rokem vyskytla ischemické choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlá cévní mozková příhoda či hyperlipoproteinémie a další rizikové faktory)