Očkování proti meningokokům

Očkujeme v souladu s aktuálním doporučením České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Invazivní meningokokové onemocnění je velice závažné – zde je k dispozici několik kazuistik, reálných příběhů. Onemocněn lze předejít očkováním.